FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Mustaschkampen
Måleriföretagarna - SMS
Plåtslageriernas Riksförbund
Prostatacancerförbundet
SHR Hemslöjdsföreningars RF
Skorstensfejaremästarna
Stockholms Hantverksförening
Stål- och Metallförbundet
SVEMEK
Svensk Form

1 [2] 3

Svensk Form


En ideell förening, världens äldsta designorganisation. Svensk Form, före detta Slöjdföreningen, var arrangör för Stockholmsutställningen 1930 samt var med i arrangemang av H55, Nordform 90 och H99. Inför utställningsprojektet EXPO 97 i Stockholm fick Tullbergs i uppdrag att ta fram en ideologisk bok för att få igång en debatt inför utställningen, en pendang till boken "Acceptera" som utkom efter 1930 års utställning. Utställningen blev aldrig av men boken HANDLA! utkom under 1998. Torsten Tullberg har suttit med i styrelsen för Svensk Form i 10 år.

HANDLA!
En modern debattbok med historiska anor, en fristående uppföljare till boken acceptera som gavs ut efter Stockholmsutställningen 1930 och var ett ideologiskt manifest för funktionalismen. Författarna till "Acceptera" ville hylla industrialiseringen, lösa bostadsproblemen, minska arbetslösheten, finna alternativ till hantverket, ge plats för en ny arkitekturstil och bereda väg för en ny tid. Ambitionen var att förklara den aktuella tidsandan och påverka de pågående samhällsförändringarna.

Drygt sextio år senare, 1993, samlades Lennart Lindkvist vd Svensk Form, Magnus Silfverhielm ordförande svensk Form, Torsten Dahlin vd Svensk Industridesign, Magnus Areskoug, projektledare Sveriges Verkstadsindustrier, Carl Hugo Bluhme ordförande Marknadstekniskt Centrum, Göran Liljegren vd MTC och Marianne Gustavsson informationschef Rådet för Arbetslivsforskning, för att diskutera framtidsfrågor och drivkrafterna bakom samhälls- och kulturförändringar. Gruppen enades om att med utgångspunkt i "Acceptera" försöka fokusera på några av samtidens viktigaste frågor. Syftet var att inför EXPO 97 få igång en idédebatt. Tullbergs Kommunikationsbyrå som var initiativtagare, fick uppdraget att sköta projektledning och vara redaktion. I HANDLA! gör åtta olika författare reflektioner kring vart det sena nittonhundratalets samhälle är på väg. Det är inte fråga om en heltäckande analys utan några viktiga aspekter för att inspirera till debatt och engagemang. De aspekter som prioriteras är: arbete, arkitektur, design, framtid, förändring, konsumtion, kultur, lärande och välfärd.

I HANDLA! belyste författarna de humanistiska frågorna och deras roll som drivkraft i samhället. Boken reflekterar kring samhället inför det kommande sekelskiftet. Ambitionen är att berika och engagera debatten om vilket samhälle vi önskar. Författarna vill med sina inlägg ge kraft åt en nödvändig diskussion som tydliggör drivkrafterna bakom samhällsutvecklingen och konkretiserar dess mål.

Projektet är finansierat av Rådet för Arbetslivsforskning och har verkställts av en redaktion bestående av: Kristina Hultman, Sara Ilstedt, Elsa Liljebo och Torsten Tullberg. Boken var formgiven av Martin Farran Lee.

Innehåll:
Georg Henrik von Wright, filosof.
Den stora tanken om framsteget. Om framstegstänkande, tvivel och humanism.
Lars Ingelstam, professor Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Det goda arbetet. Om materiell utveckling och organiserad medkänsla.
Per-Erik Ellström, psykolog, fil dr docent i pedagogik, Linköpings universitet.
Att lära hela livet, Vanetänkande och förnyelse i arbete och vardag.
Anders Ewerman, futurolog, rådgivare, utredare med mera.
Den informationssociala revolutionen. Historiens cykler och vår tids epokskifte.
Catarina Gabrielsson, arkitekt, debattör, föreläsare med mera.
Borderline. Till arkitekturens försvar i ett samhälle präglat av upplösning.
Kerstin Wickman, journalist, lektor i design- och konsthantverkshistoria Konstfack.
Längtan efter det vackra. Några strategier för en artrik kultur.
Gustaf Rosell, civilingenjör, författare, konsult.
Det måste fungera! Morgondagens produkter och den svenska industrin.
Sara Ilstedt, industridesigner, journalist, doktorand KTH.
Handla! Design och den globala konsumtionsindustrin.

Boken var i stort generöst format. Layout av Martin Farran Lee. Förord av Gunnel Färm, generaldirektör för Rådet för Arbetslivsforskning. Introduktion: Från Acceptera till... HANDLA, Torsten Tullberg, projektledare för bokprojektet. Omfattar drygt 200 sidor.

"Handla är en debattbok som knyter ihop humanistiska frågor med näringslivet och sätter design och form i olika nya perspektiv".
Johan Huldt,
vd Svensk Form

"En grafiskt och konstnärligt avancerad bok där typografering och bildbehandling är av hög kvalitet".
Torsten Dahlin,
vd Svensk Industridesign

"Många personer upplever för närvarande stora förändringar inom samhället och i sina jobb. Handla! inspirerar till debatt kring utvecklingen."
Carl Hugo Bluhme,
ordförande Marknadstekniskt centrum
fd IBM-Chef

"Acceptera var funktionalismens viktigaste bok och Sveriges i särklass viktigaste utställningsbok. Vi får hoppas att Handla bland annat bidrar till att fokusera på arkitekturens och designens värden för samhällsutvecklingen."
Magnus Silfverhielm,
arkitekt,
ordförande Svensk Form.

Boken gavs ut av Nerenius och Santerus förlag.Svensk Form

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se