platslag1platslag2platslag3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Mustaschkampen
Måleriföretagarna - SMS
Plåtslageriernas Riksförbund
Prostatacancerförbundet
SHR Hemslöjdsföreningars RF
Skorstensfejaremästarna
Stockholms Hantverksförening
Stål- och Metallförbundet
SVEMEK
Svensk Form

1 [2] 3

Plåtslageriernas Riksförbund


MAGNET- Branschanalys för kompetensutveckling
Tomas Tullberg har lett ett kompetensutvecklingsprojekt med Plåtslageriernas Riksförbund. Projektet ledde till att det arrangerades ett antal olika utbildningar.

Ca 25 företag med ca 500 medarbetare deltog och det genomfördes utbildningar för ca 2.300.000 kronor.

Plåtslageriernas Riksförbund var nöjda med modellen. Genomförandet av analysarbetet hos företagen fungerade bra. Materialet var lätt att använda och sammanställningar och prioriteringar kom fram på ett sätt att Plåtslagerierna kunde identifiera inom vilka områden som kompetensutveckling skulle ske. Med hjälp av analyserna kunde organisationen ansöka om att genomföra viktig utbildning. Flera av utbildningarna var helt nya och kom fram genom projektet.

För information om möjlighet att ansöka om kompetensutvecklingsprojekt med MAGNET-Branschanalys:
telefon: 08-673 13 00
e-post: magnet@hantverkarna.se

Plåtslageriernas Riksförbund

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se