folktv


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skärholmen kampanj 1
Skärholmen kampanj 2
Skärholmen kampanj 3
Sopkampanj
Svenska Mässan Göteborg
Tema Ariktekter
Vägverket

1 [2]

Folktandvården


Folktandvården i Stockholms län består av ett hundratal tandvårdskliniker.

Inför en omprofilering gick Folktandvården ut med en inbjuden tävling som Tullbergs vann. Loggan har fått en mycket bred användning på allt från
- trycksaker
- bilar
- husskyltar
- kläder
- utställningar
-reklammaterial
- muggar, etc.

Den är formgiven av Vincent Tallec.

Folktandvården

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se