ung1ung2ung3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Konstruktörsprogrammet
Magnet Branschanalys
Tullinge gymnasium
Ungdomstidningar - utbildning
VI-LINK

1 [2]

- UPPDRAG UNGDOMS- OCH EUPROJEKT


UNGDOMSPROJEKT
Tullbergs har under åren arbetat mycket med ungdomsprojekt. Ofta har det varit frågan om att höja statusen för en viss bransch och få sökande till olika utbildningar. Vi har också gjort ett antal ungdomstidningar och genomfört några större ungdomskampanjer.

EU-PROJEKT
Vi har från 1999 varit med i ett större antal EU-projekt.
Vi har gjort ansökningar, förstudier, varit projektledare, koordinatorer och genomfört utvecklingsarbeten.

Tullbergs har en särskild arbetsgrupp som arbetar med ungdoms- och EUprojekt.
Stefan Giesecke, Susanne Samuelsson, Tomas Tullberg och Torsten Tullberg. 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se