FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

KUNDER


Tullbergs Kommunikationsbyrå har verksamhet inriktad mot fyra olika kundkategorier. Vi är indelade i fyra olika kompletta arbetsgrupper som är inriktade mot:

Större företag
En arbetsgrupp arbetar med kommersiella uppdrag för större företag där vi utfört uppdrag för exempelvis KF, Skärholmen Centrum och Gallerian.

Organisationer och myndigheter
En andra arbetsgrupp arbetar med strategisk kommunikation, marknadsföring och information för organisationer och myndigheter och uppdrag för ett tiotal branschorganisationer, kommuner, Vägverket, Svenska Institutet och Regeringskansliet.

Kulturinstitutioner
En tredje arbetsgrupp inriktar sig helt mot kulturinstitutioner. Den har under tio år arbetat med strategisk kommunikation för Kulturdepartementet, Kulturrådet, Kulturförvaltningen, de tjugo största museerna samt ett större antal olika kulturprojekt.

EU- och ungdomsprojekt
En fjärde arbetsgrupp arbetar med EU- och ungdomsprojekt.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se