stom1stom6stom6
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- JUBILEUMSUPPDRAG
Hantverksföreningen 150 år
KF 100 år
Kommunal 100 år
Linné 2007
Luftfartsverket
Strindberg 150 år
Stål- & Metallförbundet 100 år

[1]

Stål- & Metallförbundet 100 år


Tullbergs fick först i uppdrag att utarbeta ett jubileumskoncept med strategier för firandet av Stål och Metalls 100-årsjubileum år 2006. Sedan blev det utarbetande av förslag till åtgärder.

Tullbergs tog sedan fram:

1. Jubileumslogo
2. Grafiskt program för jubileet
3. Koncept för jubileumsseminarium
4. Jubileumsutställning
5. Folder
6. Jubileumstidning
7. Jubileumsskrift
8. Framtagande av olika jubileumspresenter
9. Framtagande av grafiskt material
- festinbjudan
- program
- meny jubileumsmiddag
- flyer
- deltagarförteckning
- sångbok

Efter jubileet omformades jubileumslogtypen som är gjord av Tullbergs AD Anders Rinman till ordinarie logoyp för organisationen.

Stål och Metallförbundet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se