kw1kw2kw3
[1] 2 3 4 5 6


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- JUBILEUMSUPPDRAG
Hantverksföreningen 150 år
KF 100 år
Kommunal 100 år
Linné 2007
Luftfartsverket
Strindberg 150 år
Stål- & Metallförbundet 100 år

[1]

KF 100 år


KF 100-ÅRSJUBILEUM
Uppdrag med alla KF:s koncept och kedjor. KF var under åren 1998-2000 Tullbergs största kund. Huvuddelen av uppdragen hade anknytning till firandet av KF:s 100-årsjubileum.

UTARBETADE JUBILEUMSKONCEPT
Under år 1998 utformade Tullbergs jubileumskoncept med strategiska förslag till vad KF skulle kunna genomföra för olika jubileumsaktiviteter. Tullbergs fick rollen att vara projektledare, ta fram idéer, koncept och delta i ett stort antal möten med KF:s jubileumskommitté, ledning, verkställande utskott och ett antal andra grupper.

GENOMFÖRANDE
Tullbergs fick fortsatt uppdrag beträffande ett antal av förslagen.

JUBILEUMSPROUKTER FÖR ALLA AV KF:S KEDJOR OCH KONCEPT
Det enskilt största projektet var att biträda KF Provköks chef Christina Möller med projektledning för att ta fram KF:s jubileumsprodukter. Uppdraget gick ut på att ta fram en kollektion produkter som skulle kommunicera att KF:s olika koncept och kedjor erbjöd produkter som skulle stå för "hållbar utveckling".
Efter ett omfattande samarbete med samtliga koncept och kedjor producerades 130 produkter i 180 olika varianter som såldes genom:
- Akademibokhandeln
- B&W
- City Stormarknad
- Domus
- Gröna Konsum
- KappAhl
- KF Media
- Kicks
- Kunskapsförlaget
- Norstedts
- OBS!
- Prisma
- Prix
- Rabén & Sjögren
- Robin Hood
- Stor och Liten

Tullbergs roll var att formulera projektet, att svara för projektledning med ett aktivt samarbete med alla kedjor och koncept för att det skulle bli produkter för dem alla (vilket det också blev). Uppdraget innefattade också designkoordinering, grafisk design och marknadsföring samt ett koordineringsuppdrag för att se till att produkterna följde uppställda riktlinjer.

Jubileumsprodukterna skulle kommunicera KF:s inrikting: med omtanke om människa och miljö. De var ett stöd i KF:s arbete för hållbar konsumtion. KF tar bort skadliga ämnen och tar vara på naturresurser på ett hållbart sätt. Produkterna skulle, inom sina respektive områden, vara ledande i utvecklingen för hållbar konsumtion. Produkterna skulle dessutom vara självklarta att använda, ergonomiska och praktiska med tydliga funktioner. Med andra ord - goda ting med omtanke om både människa och miljö.

Torsten Tullberg var projektledare, Cecilia Bengtsson, Elsa Liljebo och Elsa Westerstad svarade för ett antal olika texter. Pernilla Qvist gjorde förpackningarna till Ingegerd Råmans glas "Alla Tiders Glas" samt förpackningen till "Förningsduken" formgiven av Ingerd Råman och Susanne Grundell. Hon formgav också en av jubileumsböckerna "Handbok för Trädgården" av Leif Qvist och gjorde tillsammans med KF Miljöavdelning konceptet för KF:s miljöanpassade kontorsproduktserie, med block, anteckningsböcker i olika storlekar, papperssamlare, cd-samlare, diskettbox, pärmar, olika boxar, musmatta med mera. Dessutom gjorde Tullbergs en liten Papperspraktika som berättade om miljöaspekterna inom kontorsproduktsområdet.

Anders Rinman på Tullbergs formgav tidboken "Tiden är." som också blev millennieprodukt för projektet Stockholm 2000. Cecilia Bengtsson, Elsa Liljebo och Elsa Westerstad utgjorde redaktion för boken.

TRE TIDNINGAR
Redaktion och layout av tre nummer av jubileumstidningarna "Goda Ting". Varje utgåva utkom i upplaga om 1,3 miljoner ex. De fanns tillgängliga i butiker och stormarknader och gick som bilagor i Kooperativa Affärer, Mersmak och Tidningen Vi.

BUTIKSMATERIAL
Tullbergs gjorde också butiksmaterial, skyltar, affischer i olika storlekar och pappersställ.

KONCEPT EVENEMANG
Utarbetade också förslag till olika evenemang och underhållning.

INFORMATIONSMATERIAL
Tullbergs gjorde broschyrer, affischer, informationsmaterial och OH-bilder.

TV-SERIE OM KOOPERATIVT FÖRETAGANDE
Tillsammans med Martin Alskog utvecklade Tullbergs ett koncept för tv- serien "Skapa Eget Tillsammans". Tv-serien producerades av Utbildningsradion och sändes i fem avsnitt under hösten 1999.

KF

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se