f1qvi2f3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Konstruktörsprogrammet
Magnet Branschanalys
Tullinge gymnasium
Ungdomstidningar - utbildning
VI-LINK

1 [2]

VI-LINK


Under tre år arbetade Tullbergs med ett 20-miljonersprojekt som gick ut på att ta fram ett informationssystem som skulle underlätta för industriföretagen att kunna utnyttja olika forskningsresultat. VI-LINK skulle mäkla kontakt till rätt kunskapskälla, ge snabba svar på enkla frågor och strukturera komplicerade problemställningar och mer omfattande information.

Tullbergs svarade för:
- Informationsfunktionen
- Tog fram en marknadsplan
- Tog fram logo och grafiskt program
- Tog fram allt informationsmaterial
- PR genom mediebearbetning, pressreleaser med mera
- Skrev nyhetsbrev

Teknikföretagen

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se