h1h2h3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
EU-Projekt
Fryshuset, Stockholm
Handkraft
Hantverksakademin
Järva yrkesutbildning
Kampanj 1: Ungdom-Attitydförändring
Kampanj 2: Ungdom-Yrkesinriktad
Kampanj 3: Ungdom-Fånga intresse
Klimatkampen

[1] 2

Handkraft


Tullbergs har under perioden 1999-2004 för Stockholms Hantverksförening arbetat med HANDKRAFT, ett utvecklingsprojekt finansierat av EU. Hankraft var ett arbetsmarknads- och utbildningsprojekt med syfte att höja statusen på praktiskt arbete, ta fram en modern företagsförlagd utbildning och årligen skaffa ett antal jobb till unga hantverkare.

Tullbergs genomförde en förstudie år 1999
Förstudien ledde till ett projekt om först 6,5 milj kr för att utveckla en ny form av modern lärlingsutbildning. Tullbergs svarade för informationssidan och gjorde tidningar, broschyrer, webbsida och utställningsmaterial samt en ambitös slutrapport.

Med hjälp av slutrapporten gjordes en utvärdering och ett genomförandeprojekt om 67 milj kronor som kom att genomföras 2001-2004. Under projekttiden utvecklades Hantverksakademien, som blivit en banbrytande praktisk utbildning. Många strukturproblem fick sin lösning under projektperioden som till exempel möjligheten för elever i praktiska utbildningar att få studielån.

Tullbergs uppgift i Handkraft var:
- att stötta Hantverksföreningen med projektledning
- att hålla i informationsfunktionen och ta fram ett omfattande informationsmaterial, broschyrer, mappar, grafisk formgivning med logo och brevpapper
- framtagande av en hemsida för projekten
- lanserandet av Hantverksakademien
- tre nummer av tidningren "Craft", text och layout
- PR-aktiviteter med mediebearbetning, pressreleaser och presskonferenser med mera
- projektledning av Hantverksdagar på Djurgården jan 2002, jan 2003 och jan 2004.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se