ung1ung2ung3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
EU-Projekt
Fryshuset, Stockholm
Handkraft
Hantverksakademin
Järva yrkesutbildning
Kampanj 1: Ungdom-Attitydförändring
Kampanj 2: Ungdom-Yrkesinriktad
Kampanj 3: Ungdom-Fånga intresse
Klimatkampen

[1] 2

Klimatkampen


AD Anders Rinman har i eget projekt tagit fram först ett koncept och sedan en hel ungdomskampanj: KLIMATKAMPEN.

Tävling om hur unga kan minska bidraget till växthusffekten
Klimatkampen är en riksomfattande gymnasietävling som premierar ungas idéer och förslag till nya lösningar på klimatfrågan. Tanken är att dagens unga ska öka sin kunskap om och handlingskraft inför pågående klimatförändringar och lämna skolan med en känsla av att de kan göra skillnad.
Tävlingen riktar sig till gymnasieelever inom alla program och ämnen. Eleverna tävlar i de tre kategorierna Förståelse &vision, Praktik & teknik samt Livsstil & engagemang. I år, under Klimatkampens första genomförande, har 480 tävlingsteam från 130 skolor i 80 av Sveriges 290 kommuner anmält sig till tävlingen.

Bakgrund
Bakom tävlingen finns ett projekt som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektet arbetar lärare, elever och sakkunniga med nya ätt att lära kring hållbar utveckling. Medverkande är också E.ON Sverige som huvudpartner och Lunarstorm och Skanska som partner

Framtiden
Responsen på Klimatkampen har överträffat alla förväntningar! Engagemanget är överväldigande, kunskapen och idérikedomen imponerande.

Marknadsföringen
Anders Rinman har tagit fram logotyp, grafiskt program och en lå¨ng rad av olika applikationer, utställningar, annonser, affischer mmm.

Läs mer

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se