uuu1uuu2uuu3
[1] 2 3


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Konstruktörsprogrammet
Magnet Branschanalys
Tullinge gymnasium
Ungdomstidningar - utbildning
VI-LINK

1 [2]

Ungdomstidningar - utbildning


Tullbergs har under fyra år på uppdrag av Framtidsutveckling producerat tidningarna Gymnasieguiden, KY-Guiden och Framtidsguiden. I uppdraget ingick att göra ungdomskoncept och göra tidningarna attraktiva för målgruppen.

Vårt uppdrag omfattade

Redaktion:
- Chefredaktör
- Redaktörer
- Skriva all text
- Ta fram tester
- Bildredaktör

Layout:
- AD
- Grafisk formgivning
- Original
- Illustrationer

Kontaktarbete:
- Med skolorna redaktionellt
- Insamling av annonsmaterial från skolorna

Gymnasieguiden
Gymnasieguiden är Sveriges största tidning för niondeklassare och den handlar om gymnasievalet. Det är en omfattande tidning som också har ett flertal geografiskt indelade editioner.

KY-Guiden
KY-guiden är en tidning som informerar och inspirerar sina läsare att upptäcka möjligheterna med den nya utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildning,

FramtidsGuiden
Var en tidning som skulle informera och inspirera till eftergymnasiala studier.

Gymansieguiden, KY-Guiden mm.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se