ostas1ostas2ostas3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER


1 2 3 4 5

Östasiatiska museet


Anders Rinman, AD på Tullbergs, har formgivit ett antal olika trycksaker för museet, exempelvis vernissagekort, affischer, broschyrer och stora väggvepor.

Östasiatiska Museet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se