skansen1skansen2skansen3
[1] 2 3


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Skansen


GRAFISK FORMGIVNING
Tullbergs AD Anders Rinman, har tagit fram en ny grafisk linje för Skansen. Han tog först fram en grafisk manual och har sedan tagit fram ett större antal affischer, broschyrer och skyltar.

STOCKHOLMS HANTVERKSDAGAR
Tullbergs genomförde ett större utställningsprojekt, Stockholms Hantverksdagar, på Djurgården under åren 2002-2004.Tullbergs var projektledare för evenemanget och gjorde all marknadsföring.

På Skansen visades
- Bagare
- Bokbindndare
- Guld- och silversmeder
- Hornmakare
- Mekanisk verkstad
- Plåtslagare
- Silverpressare
- Skomakare
- Smed
- Snickare
- Hovslagare
- Tapetserare
- Textilhantverk, vävning coh spånad i Älvrosgården
- Keramiker
- Glashantverkare
- Reparation av mattor och textilier

Skansen

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se