rosendalrosendal1rosendal3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Rosendals Trädgård


TRÄDGÅRDEN OCH KONSTHANTVERKET
Utställningen "Trädgården och Konsthantverket" var en av kulturhuvudstadens mest omfattande och framgångsrika utställningar år 1998. Inte mindre än 300.000 besökare lät sig fascineras och inspireras. Trädgårdskonsten blev en konstform att räkna med. I ett skogsparti lurade trollska dammar med krypande dimma. En leråker blev en blomstrande sommaräng. En skogskoja stod mitt i staden. Utställningen som blev en korsbefruktning mellan trädgårdsmästare, landskapsarkitekter, konsthantverkare och matkreatörer var ett samarbetsprojekt mellan Rosendals Trädgård, Konsthantverkscentrum och Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998. Tullbergs svarade för:
- Information
- Grafiskt koncept
- Produktion av foldrar
- Utställningskatalog
- Skyltsystem i utställningen.

UTSTÄLLNING PÅ TRÄDGÅRD -98
För att marknadsföra utställningsprojektet arrangerades montrar på mässorna Trädgård '98 och Formex '98 där Tullbergs formgav banér för Millesgården, Bergianska, Trädgården och Konsthantverket.

TV-SERIE OM ROSENDAL
Tillsammans med projektledningen och Barracuda TV, tog Tullbergs fram ett koncept för en tv-produktion i fyra avsnitt med namnet "Fyra årstider på Rosendal". För produktionen av fyra avsnitt svarade sedan Barracuda TV. Programmen visades under våren 1998 på TV4.

ÄPPELUTSTÄLLNINGAR
Dessutom har Tullbergs hjälpt Rosendal med grafisk form på inbjudningar och utställningsskärmar till äppelutställningar åren 1998-2000.


Rosendals Trädgård

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se