moderna1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Moderna Museet
Museifartygen
Naturhistoriska Riksmuseet
Nordiska museet
Norrvikens Trädgårdar
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Rosendals Trädgård
Scenkonst Sörmland
Sjöhistoriska museet
Skansen

1 2 [3] 4 5

Moderna Museet


En av Moderna Museets största satsningar hitintills är utställningen "After The Wall" med konstnärer från över tio östländer. Utställningen tar upp samtida konst. Tullbergs fick uppdraget att ta fram inbjudan till själva konferensprogrammet "Symposium".
Moderna Museet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se