millesgarden


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Moderna Museet
Museifartygen
Naturhistoriska Riksmuseet
Nordiska museet
Norrvikens Trädgårdar
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Rosendals Trädgård
Scenkonst Sörmland
Sjöhistoriska museet
Skansen

1 2 [3] 4 5

Millesgården


Under Kulturhuvudstadsåret inrättade Millesgården en Emma Lundberg-trädgård. Tullbergs fick i uppdrag att ta fram en presentationsbroschyr. Broschyren ingick också som en bilaga i "gröna fakta". Layout av Pernilla Qvist.

Millesgården

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se