svslsvsl2svsl3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Telemuseum
Vasamuseet
Waldemarsudde
Östasiatiska museet

1 2 3 4 [5]

Svensk Slöjd


Tullbergs genomförde under 2002 ett kompetensprojekt som innefattade handlingsplan för Svensk Slöjd samt en analys av behovet av kompetensutveckling. Uppdraget var en del i ett EU-projekt med ESF-Rådet. Torsten Tullberg sitter i Svensk Slöjds styrelse.

Svensk Slöjd AB

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se