waldwald2wald3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Telemuseum
Vasamuseet
Waldemarsudde
Östasiatiska museet

1 2 3 4 [5]

Waldemarsudde


Tullbergs genomförde ett större utställningsprojekt, Stockholms Hantverksdagar, på Djurgården under åren 2002- 2004. Tullbergs var projektledare för evenemanget och gjorde all marknadsföring.

På Prins Eugens Waldemarsudde visades uställningar och olika yrken demonstrerades:
- Bildvävsutställning Eva Ek-Schaeffer
- Florist visade yrket
- Förgyllare visade yrket och berättade

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se