hallylska


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Historiska museet
HV- Handarbetets Vänner
Junibacken
Keramikens Hus
Kulturhuset
Liljevalchs Konsthall
Livrustkammaren
Läckö slott
Marabouparken
Millesgården

1 [2] 3 4 5

Hallwylska museet


Tullbergs har tillsammans med Marknadsblick tagit fram en tvådagars utbildning i workshopform där nya arbetssätt utvecklas av personal och konsulter i samverkan. Under 2007 har Tullbergs och Marknadsblick genomfört försäljningsutbildningar för Livrustkammaren, Hallwylska Museet och Skokloster.

Säljutbildning – ”Från strategi till handling”, två dagar
Deltagare: informatörer och marknadsförare.
En utbildning som fokuserar på verkliga förutsättningar och genomförbara åtgärder som krävs för att en förändring ska ske och att utbildningen ska kännas anpassad för enheten/myndigheten.
Innehåll:
o Nulägesrapport
o Målbeskrivning
o Positionering
o Värden
o Strategier
o Målgrupper
o Marknadsföring
o Paketering
o Budskap
o Definiera hela säljprocessen
o Säljsamtalet – hur gör man
o Säljstöd
o Skriva handlingsplan
o Återkoppling – hur har det gått!

Deltagarna får med sig kunskaper och förståelse för, varför det är viktigt med en målbeskrivning som är mätbar och engagerande samt andra värden som ska formuleras innan en säljaktivet kan starta. Arbetet med handlingsplanen påbörjas vilket ger deltagaren motivation i att komma igång snarast.
Utbildningen är interaktiv och bygger på delaktighet, diskussioner, övningar och egna slutsatser. Som ett stöd under kursen får deltagarna kursmaterial för varje område samt ett antal hjälpmallar som kan fungera som stöd för kommande säljaktiviteter.

Hallwylska museet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se