sss1sss2sss3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Skulpturens Hus


Tullbergs arbetade på uppdrag av Stockholms stad under tre år med att få till Skulpturens Hus i samarbete med Skulptörförbundet.

Tullbergs svarade bland annat för:

UTVECKLINGSPLANER
Vi gjorde utvecklingsplaner i flera versioner.

KONTAKTARBETE
Tullbergs fick i uppdrag att genomföra ett omfattande kontaktarbete för att få acceptans för de olika delprojekten.

INFORMATIONSMATERIAL
Ett antal broschyrer, en utställning som presenterade hela projektet som ägde rum i den före detta Nobelfabriken som genomfördes i samarbete med landskapsarkitekten Torbjörn Andersson FFNS Arkitektbyrå som också var ansvarig för parkens gestaltning. Arkitekt Magnus Silfverhielm gjorde flera olika förslag till upplägg för Skulpturens Hus. Utställningen stod uppställd i ca sex månader och visades för press, potentiella sponsorer, boende i området med flera.

SPRONSRINGSKONCEPT OCH UPPDRAG ATT ORDNA SPONSORER
Tullbergs arbetade under två år med sponsring. Ett uppdrag som fick bra resultat.
I januari 1998 invigdes Skulpturens Hus i Nobelfabriken, mycket i enlighet med de ursprungliga planerna, med utställningslokal och restaurangdel.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se