kulturpark_iljeholmen


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Historiska museet
HV- Handarbetets Vänner
Junibacken
Keramikens Hus
Kulturhuset
Liljevalchs Konsthall
Livrustkammaren
Läckö slott
Marabouparken
Millesgården

1 [2] 3 4 5

KulturPark Liljeholmen


På Gatu- och fastighetskontorets uppdrag arbetade Tullbergs intensivt i över tre år med projektet. Vårt första uppdrag år 1995 var att försöka öka värdet på kommunens investeringar i förbättringar i industriområdet i Liljeholmen. Förbättringsprojektet hette Liljeholmen Light. Tullbergs föreslog inrättande av en KulturPark, ett begrepp som initierades för detta projekt och som fått ett antal efterföljare runt om i Sverige. Uppdragen utökades till att formulera koncept för olika delprojekt.

KulturPark Liljeholmen är en 4 km lång park där näringsliv, kulturaktivteter, boende och en vacker natur ska ge mervärden till varandra.

Föreslagna huvudaktiviteter:
• Norra Europas längsta skulpturstråk från Nybodahöjden ned till Vinterviken (påbörjat -98)
• Inrättande av ett Skulpturens Hus i Nobels fabrik i Vinterviken (1998)
• En handelsträdgård av Rosendaltyp (1999)
• Trädgårdsutställning invid kolonistugeområdet (invigd sommaren 1998)
• Inrättande av en Frukt Lek Park (invigdes våren 1998)
• Upprustning av ett arbetsområde (1999)
• Kulturfabriken (invigdes med MOD år 1998)
• Området Vin & Sprit (idéförslagen bordlades i väntan på strategiska beslut)
• Bostadsområde uppe på Nybodahöjden (invigdes sommaren 1998)

En marknadsplan togs fram för projektet. Sommaren 1996 utökades vårt uppdrag med ett sponsringsuppdrag att först utarbeta ett sponsringskoncept. Ett större antal möten anordnades med potentiella sponsorer. Arbetet för att få till Skulpturens Hus skedde i samarbete med Skulptörförbundet. Tullbergs arbete med Skulpturens Hus avslutades hösten -98 och då var byggföretag och huvudsponsor klara.

Tullbergs svarade bland annat för:

UTVECKLINGSPLANER
Det gjordes flera versioner av utvecklingsplanen.

KONTAKTARBETE
Tullbergs fick i uppdrag att genomföra ett omfattande kontaktarbete för att få acceptans för de olika delprojekten.

INFORMATIONSMATERIAL
Ett antal broschyrer och en utställning som presenterade hela projektet som ägde rum i fabriken som genomfördes i samarbete med landskapsarkitekten Torbjörn Andersson FFNS Arkitektbyrå som också var ansvarig för parkens gestaltning. Arkitekt Magnus Silfverhielm gjorde flera olika förslag till upplägg för Skulpturens Hus. Utställningen stod uppställd i ca sex månader och visades för press, potentiella sponsorer, boende i området med flera.

SPRONSRINGSKONCEPT OCH UPPDRAG ATT ORDNA SPONSORER
Tullbergs arbetade under två år med sponsring. Ett uppdrag som fick bra resultat.

I januari 1998 invigdes Skulpturens Hus i Nobelfabriken, mycket i enlighet med de ursprungliga planerna, med utställningslokal och restaurangdel.

Trädgårdsutställningen invigdes sommaren 1997. Det sponsorkoncept som diskuterats för handelsträdgården med KF som huvudsponsor, överfördes till utställningen "Trädgården och Konsthantverket" på Rosendals Trädgård.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se