kulturhusetkulturhuset2kulturhuset3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Historiska museet
HV- Handarbetets Vänner
Junibacken
Keramikens Hus
Kulturhuset
Liljevalchs Konsthall
Livrustkammaren
Läckö slott
Marabouparken
Millesgården

1 [2] 3 4 5

Kulturhuset


Tullbergs har haft ett antal olika uppdrag för Kulturhuset, bland annat följande:

MARKNADSPLAN
År 1998-1999 arbetade Tullbergs fram en marknadsplan. Efter diskussioner med informationschef, Kulturhuschef och ledningsgrupp formulerades en ny verksamhetsidé och nya mål. En noggrann analys av målgrupper, samarbetspartners och konkurrenter gjordes. Marknadsplanen innehöll också strategier för profilering, utställningsverksamheten, utnyttjandet av gallerierna, sponsringsstrategi med mera. Vid en utvärdering 1999 visade det sig att många av de förslag som lades fram i markandsplanen hade genomförts.

FÖRANKRINGSSEMINARIER
Efter att en preliminär marknadsplan sammanställts arbetade samtliga Kulturhusets medarbetare vidare med planen i seminarieform. Seminarierna leddes av Tullbergs.

AFFISCHKAMPANJ
Tullbergs grafiska formgivare Anders Rinman och Pernilla Qvist gjorde en affischkampanj för huset. Det var den första kampanjen som marknadsförde hela huset istället för en särskild aktivitet eller utställning.
Affischernas profil har sedan används i övrigt profilmaterial såsom prislappar, entrébiljetter, broschyrer etc. Affischerna har använts flera gånger och suttit uppe i tre omgångar på stadens kulturstolpar.

UTVECKLING AV KULTURHUS ALLIANSEN
Som ett tilläggsuppdrag fick Tullbergs utarbeta en plan med förslag till hur Kulturhusets vänförening "Kulturhus Alliansen" skulle kunna få nytt liv.

SEMINARIUM
I samband med invigningen av det nya Moderna Museet och Arkitekturmuseet arrangerade Tullbergs ett seminarium på tema "Arkitektur". Seminariet, som lockade ett 100-tal arkitekter, inleddes med en paneldebatt i Kulturhusets stora hörsal. Under eftermiddagen fortsatte seminariet ute på de nya museerna med debatt om den nya arkitekturen.

CURATOR
Anna Palmkvist på Tullbergs har vid flera tillfällen hjälpt Kulturhuset och som curator satt upp olika utställningar.

Kulturhuset

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se