grafikenshus1grafikenshus2grafikenshus3
[1] 2 3


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Historiska museet
HV- Handarbetets Vänner
Junibacken
Keramikens Hus
Kulturhuset
Liljevalchs Konsthall
Livrustkammaren
Läckö slott
Marabouparken
Millesgården

1 [2] 3 4 5

Grafikens Hus


MARKNADSPLANER FÖR GRAFIKENS HUS 1995 och 2008
Under 1995-1996, innan konsthallens öppnande 1996, arbetade Tullbergs fram en marknadsplan med sponsringspolicy som låg till grund för att komma igång med verksamheten.

Föreningen Kultur och Näringsliv utsåg Penninglotteriet AB - idag Svenska Spel AB - till "Årets Kultursponsrare 1996" genom kulturavtalet med Grafikens Hus.

Juryns motivering var följande: "Det har funnits ett behov av att förstärka penninglotteriets profil som en del av den svenska kulturen ur ett samtida och historiskt perspektiv. Konsekvent och kraftfullt har därför grafisk konst integrerats i lottsedlarna. Genom ett avgörande stöd till ett Grafikens Hus har grafisk konst fått förbättrade förutsättningar och ökad spridning. Samtidigt har ett mångårigt arbete av ett par riktiga eldsjälar kunnat förverkligas."

Tio år senare, år 2008, utarbetar Tullbergs tillsammans med Marknadsblick en ny marknadsplan för att stärka verksamheten inför en kommande tioårsperiod.

Grafikens Hus

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se