stvbstvb2stvb3
[1] 2






FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Sundbyberg stad
Svenska Institutet
Tullinge gymnasium
UD

Stockholm Visitors Board


Tullbergs har haft ett antal mycket olikartade uppdrag för Stockholm Visitors Board:

MILLENIEFIRANDET
Kulturkoncept och genomförande av kulturaktiviteter under Stockholms officiella millenniefirande Stockholm 2000. Se vidare under "Kunder Stockholm 2000"".

BROSCHYRER
Under flera år har Tullbergs gjort en turistbroschyr med syfte att visa aktiviteter och turistmål på Södertörn.

STRINDBERGSJUBILEUM
Tullbergs fick i uppdrag att fram en marknadsplan för firandet av Strindbergs 150-årsjubileum år 1999 samt koncept för att använda August Strindberg för att marknadsföra Stockholm.

STOCKHOLMS HANTVERKSDAGAR
Under år 2001 fick Tullbergs i uppdrag att utveckla "Stockholms Hantverksdagar", ett evenemang som var en kontinuerlig fortsättning efter millenniefirandet. Projektet förverkligades tre gånger under åren 2002-2004.

FÖRSTUDIE MÄLARENS ÅR
Under hösten 2006 gjorde Tomas och Torsten Tullberg en förstudie för ett "Mälarens år 2008". Ett uppdrag som utfördes på uppdrag av Stockholm Visitors Board och Strömma Sjöfart och Turism AB.

Stockholm Visitors Board

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se