lansstyr1lansstyr2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Sundbyberg stad
Svenska Institutet
Tullinge gymnasium
UD

Länsstyrelsen i Stockholms län


Tullbergs har ett samarbete med flera delar inom Länsstyrelsen.

Tullbergs har genomfört en förstudie åt Länsstyrelsen "Handkraft 2000". Den var på 100.000 kr och ledde till ett projekt omfattande 67 milj kronor.

Tullbergs har vidare för Länsstyrelsen genomfört en förstudie om nya former för att starta eget: "Gemenskapsföretag" tillsammans med KIC- Kooparativt Idecentrum.

Tullbergs har gjort förstudien "Integrationsfabriken" åt Länstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholms län

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se