sthf1sthf2sthf3
[1] 2 3


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Mustaschkampen
Måleriföretagarna - SMS
Plåtslageriernas Riksförbund
Prostatacancerförbundet
SHR Hemslöjdsföreningars RF
Skorstensfejaremästarna
Stockholms Hantverksförening
Stål- och Metallförbundet
SVEMEK
Svensk Form

1 [2] 3

Stockholms Hantverksförening


Stockholms Hantverksförening är en av Tullbergs huvudkunder. Arbetet inleddes år 1995.

BILDAT NÄTVERK FÖR UNGA HANTVERKARE
Som en fortsättning på den ungdomssatsning som gjordes under jubileumsåret 1997, fick Tullbergs under hösten 1998 i uppdrag att ta fram ett koncept för hur man kan gå vidare med sin satsning på unga hantverkare. Uppdraget var att bilda ett nätverk: Föreningen Ungt Skrå. Inom ramen för föreningen arrangeras varje månad seminarium, studiebesök och möten. Föreningen är redan ett uppskattat mötesforum för de ca 250 unga hantverkare och formgivare som gått med som medlemmar.

UTVECKLA EU-PROJEKTET HANDKRAFT
Tullbergs har också arbetat med ett utvecklingsprojekt finansierat av EU, ett arbetsmarknads- och utbildningsprojekt med syfte att höja statusen på praktiskt arbete, ta fram en modern företagsförlagd utbildning och årligen skaffa ett antal jobb till unga hantverkare.

Tullbergs genomförde en förstudie år 1999.
Förstudien ledde till ett projekt om först 6,5 milj kr för att utveckla en ny form av modern lärlingsutbildning. Tullbergs svarade för informationssidan och gjorde tidningar, broschyrer, webbsida och utställningsmaterial samt gjorde en ambitös slutrapport.

Med hjälp av slutrapporten gjordes en utvärdering och ett genomförandeprojekt om 67 milj kronor som kom att genomföras 2001-2004. Under projekttiden utvecklades Hantverksakademin, som blivit en banbrytande praktisk utbildning. Många strukturproblem fick sin lösning under projektperioden som till exempel möjligheten för elever i praktiska utbildningar att få studielån.

Tullbergs uppgift i Handkraft var:
- Att stötta Hantverksföreningen med projektledning
- Att hålla i informationsfunktionen och ta fram ett omfattande informationsmaterial, broschyrer, mappar, grafisk formgivning med logo och brevpapper
- Framtagande av en hemsida för projekten
- Lanserandet av Hantverksakademin
- Tre nummer av tidningren "Craft", text och layout
- PR-aktiviteter med mediebearbetning, pressreleaser och presskonferenser med mera
- Projektledning av Hantverksdagar på Djurgården jan 2002, jan 2003 och jan 2004.

TIDNINGEN HANTVERKET
Sedan 1997 producerar Tullbergs Hantverksföreningens tidning Hantverket. Hantverket ges ut med tre nummer per år. Tullbergs svarar för layout (Pernilla Qvist) och text (Pia Hall). År 2007 firade man 10-årsjubileum och Tullbergs hade då producerarat mer än trettio nummer av tidningen.

GRAFISKT PROGRAM
Tullbergs har tagit fram ett program för grafisk design, logtyp, brevpapper, kuvert, visitkort, dekaler, medlemsbevis och medlemsdekaler.

BROSCHYRER MED MERA
Under åren har Tullbergs gjort ett antal broschyrer, annonser och utställningar för Hantverksföreningen.

PR
Tullbergs har utfört ett större antal olika pr-uppdrag med pressbearbetning, mediautskick, pressreleaser och presskonferenser.

HANTVERKFÖRENINGENS 150-ÅRSJUBILEUM
Tullbergs utvecklade och projektledde ett omfattande jubileum. Se vidare under "Jubileer".

Stockholms Hantverksförening

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se