hvro1hvro


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG ORGANISATIONER
Golvbranschen, GBR
Hantverkarnas Riksorganisation
Jusek
KIF- Konsthantverk
Kommunal
KonsthantverksCentrum
LO
Mun & Halscancerförbundet
MUSTASCHKAMPEN

[1] 2 3

Hantverkarnas Riksorganisation


Hantverkarnas Riksorganisation är sedan 1997 en av Tullbergs kontinuerliga kunder. Bland akuella uppdrag kan nämnas:

MAGNET-BRANSCHANALYS
I projektet MAGNET-Branschanalys samlade Tullbergs arton branschorganisationer och bildade Nätverket MAGNET. Tullbergs tog fram MAGNET-Branschanalys, en analysmodell som ska underlätta för branschorganisationer att genomföra kompetensutvecklingsanalys och kompetensutvecklingsprojekt.
Tio branschorganisationer har framgångsrikt använt MAGNET-Branschanalys.

TIDNINGEN HANTVERKET
Tullbergs producerar kontinuerligt ett fyrsidigt block i tidningen Hantverk som presenterar verksamheten i Hantverkarnas Riksorganisation.

HANDKRAFT ETT STORT UTVECKLINGSPROJEKT
Hantverkarnas Riksorganisation var tillsammans med Stockholms Hantverksförening uppdragsgivare.
Tullbergs gjorde en projektansökan (1999) och utförde sedan på uppdrag av Länsstyrelsen och EU-Mål 4 en förstudie (2000) som resulterade i Handkraft, ett projekt (2001) om 6,5 milj kronor där en ny utbildning togs fram. Tullbergs svarade för informationsfunktionen och gjorde slutrapporten. Efter denna följde ett genomförandeprojekt av Handkraft (2001-2004) om 67 milj kr. Under projektet utvecklades Hantverksakademien och det blev möjligt för elever inom praktiska utbildningar att få studielån med mera.

Tullbers svarade för informationsfunktionen.
Den bestod av:

1. Projektledning

2. Grafisk formgivning
Logo, grafisk formgivning till ett större antal foldrar och tidningar.

3. Omfattande textarbete
Rapporter, tidningar, kursdokument samt tillsammans med Hantverksföreningens medarbetare skriva tre handböcker:
- Starta och Driv Modern Lärlingsutbildning, utbildningsdmodell. handledning och inspiration.
- Handledarens bok, för hantverkare som utbildar en lärling.
- Vem väver kjejsarens nya kläder? En antologi om det praktiska lärandet.

4. Produktion av broschyrer, annonser och utställningar.

5. Produktion av årliga tidningen Craft som distribuerades till alla högdstadier i Stlms län.

6. PR-arbete i form av pressreleaser och mediebearbetning.

7. Produktion av Stockholms Hantverksdagar på Djurgården,
ett stort evenemang 2002, 2003 och 2004 med tolv medverkande museer och över 500 programpunkter. Tullbergs svarade för projektlednng och all marknadsföring.

8. Webb
Koncept och uppläggande av en webbsida som i hög grad hjälpte till att öka antalet sökande till praktiska utbildningar.

9. Produktion av delrapporter och slutrapport.

Hantverkarnas Riksorganisation

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se