orgz1orgz2orgz3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Svensk Industridesign/SVID
Svenska Downföreningen
Svenska Hovslagareföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen
Sveriges Frisörföretagare
Sveriges Guldsmedsmästareförbund
Sveriges Informationsförening
Sveriges Skrädderiförbund
Sveriges Tapetserarmästares Centralorganisation
Teknikföretagen

1 2 [3]

Teknikföretagen


Arbetsgivar- och branschorganisation för verkstadsindustrin.

Tullbergs har haft en stor mängd uppdrag för Teknikföretagen. Vi har bland annat arbetat med följande uppdrag:

STRATEGIER
Utabetande av strategier för hur organisationen bättre skulle kunna nå sina målgrupper, det vill säga ett större antal olika chefsnivåer inom industrin.

MARKNADSPLAN
Framtagande av marknadsplan för att öka försäljning av kurser, konferenser, seminarier och försäljing av böcker och forskningsrapporter.

AFFÄRS- OCH MARKNADPLAN FÖR VI-AFFÄRSUTVECKLING AB
Sveriges Verkstadsindustrier startade ett utvecklingsbolag för att få fram nya produkter inom ekonomi, kvalitet och verksamhetsstyrning. Tullbergs fick i uppdrag att ta fram en affärs- och marknadsplan samt vara strategisk rådgivare fram till att företaget sjösattes.

UTVECKLING AV ABONNEMANGSSYTEM
Utveckling av system för nyhetsbrevsserier, forsknings-och faktarapporter. Informationsstrategier kring målgrupper, register och effektiva kommunikationsvägar.

MARKNADSFÖRING
Tullbergs hade i uppdrag att under tre år arbeta med marknadsföring och profilering av kurser, konferenser, böcker med mera.

FRAMATAGANDE AV UTSTÄLLNINGSKONCEPT
Kunskap i samverkan - som var ett samverkansprojekt för Arbetsmiljöfonden, Sveriges Verkstadsindustrier, Industrilitteratur och Svensk Industridesign. Pedagogiska montrar med många nydesignade produkter på Konstruktion & Design i Göteborg, Stockholms och Malmös Tekniska Mässor samt Elmia Underleverantör.

MARKNADSFÖRING AV VI-LINK
Under tre år arbetade Tullbergs med ett 20-miljonersprojekt som gick ut på att ta fram ett informationssystem som skulle underlätta för industriföretagen att kunna utnyttja olika forskningsresultat.

Tullbergs svarade för:
- Informationsfunktionen
- Tog fram en marknadsplan
- Tog fram logo och grafisk program
- Tog fram allt informationsmaterial
- PR, genom mediebearbetning, pressreleaser med mera.

UTSTÄLLNINGSKONCEPT EXPO 97
Tullbergs tog fram ett utställningskoncept till en näringslivspaviljong till EXPO 97 för VI, ABB, Volvo, Atlas Copco med flera.

Teknikföretagen

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se