skraddare1skradadre2skraddare3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Svensk Industridesign/SVID
Svenska Downföreningen
Svenska Hovslagareföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen
Sveriges Frisörföretagare
Sveriges Guldsmedsmästareförbund
Sveriges Informationsförening
Sveriges Skrädderiförbund
Sveriges Tapetserarmästares Centralorganisation
Teknikföretagen

1 2 [3]

Sveriges Skrädderiförbund


MAGNET–Branschanalys för kompetensutveckling
Susanne Samuelsson var projektledare för ett kompetensutvecklingsprojekt för Skrädderiförundet. Hon ledde också en kurs/framtagande av varumärkesplattform för Skrädderiförbundet. Ca 90 företag med ca 130 deltagare genomförde utbildningar för ca 1.400.000 kr.

Skrädderiförbundet var nöjda med modellen. Genomförandet av analysarbetet hos företagen fungerade bra. Materialet var lätt att använda och sammanställningar och prioriteringar kom fram på ett sätt att skrädarna kunde identifiera inom vilka områden som kompetensutveckling skulle ske. Med hjälp av analyserna kunde organisationen ansöka om att genomföra viktig utbildning. Flera av utbildningarna var helt nya och kom fram genom projektet.

För information om möjlighet att ansöka om kompetensutvecklingsprojekt med MAGNET-Branschanalys:
telefon: 08-673 13 00
e-post: magnet@hantverkarna.se

Sveriges Skrädderiförbund

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se