malare1malare2malare3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG ORGANISATIONER
Golvbranschen, GBR
Hantverkarnas Riksorganisation
Jusek
KIF- Konsthantverk
Kommunal
KonsthantverksCentrum
LO
Mun & Halscancerförbundet
MUSTASCHKAMPEN

[1] 2 3

Måleriföretagarna - SMS


Tullbergs har under februari 2009 slutfört upplägget av en rekryteringskampanj för Måleriföretagarna.

Basen i kampanjen var ett genomgripande arbete med att ta fram nya argument för medlemskap. Argumenten delades in i olika grupper:

Stödjande
Frågor som företagen vill att en organisation företräder dem och påverkar.

Tillhörighetsargument
Argument för "klubben" som företagen vill tillhöra.

Identifikation
Argument för småföretagare, vad de vill identifiera sig med, hjälp med yrkesroll, status mm.

Plånboksargument
Att hitta så många anledningar som möjligt där medlemmarna "tjänar" på att vara medlemmar, genom försäkringar, förmåner mm

När väl argumenten var framme preciserades mål, strategier och ett kommunikationskoncept togs fram.

Tullbergs arbetsgrupp bestod av:
Tomas Tullberg, projektledare
Torsten Tullberg, kommunikationsstrateg
Monica Moravcsik, grafisk formgivare


MAGNET–Branschanalys för kompetensutveckling
Tomas Tullberg var projektledare för ett kompetensutvecklingsprojekt för Sveriges Måleriföretagares Samorganisation.

Antal medverkande företag: Ca 100
Antal medverkande medarbetare: Ca 200

Utbildningar genomfördes för över 2 miljoner kronor.

Måleriföretagen var nöjda med modellen. Genomförandet av analysarbetet hos företagen fungerade bra. Materialet var lätt att använda och sammanställningar och prioriteringar kom fram på ett sätt att måleriföretagen kunde identifiera inom vilka områden som kompetensutveckling skulle ske. Med hjälp av analyserna kunde organisationen ansöka om att genomföra viktig utbildning. Flera av utbildningarna var helt nya och kom fram genom projektet.

För information om möjlighet att ansöka om kompetensutvecklingsprojekt med MAGNET-Branschanalys:
telefon: 08-673 13 00
e-post: magnet@hantverkarna.se

Måleriföretagen - SMS

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se