stom3stom4stom7
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Mustaschkampen
Måleriföretagarna - SMS
Plåtslageriernas Riksförbund
Prostatacancerförbundet
SHR Hemslöjdsföreningars RF
Skorstensfejaremästarna
Stockholms Hantverksförening
Stål- och Metallförbundet
SVEMEK
Svensk Form

1 [2] 3

Stål- och Metallförbundet


Tullbergs fick i uppdrag att utarbeta ett jubileumskoncept med strategier för firandet av Stål- och Metallförbundets 100-årsjubileum år 2006. Efter idékonceptet tog vi fram ett förslag till budget och ett förslag till åtgärder.

Tullbergs tog sedan fram:

1. Jubileumslogo

2. Grafiskt program för jubileet

3. Koncept för jubileumsseminarium

4. Jubileumsutställning

5. Folder

6. Jubileumstidning

7. Jubileumsskrift

8. Framtagande av olika jubileumspresenter

9. Framtagande av grafiskt material
- festinbjudan
- program
- meny jubileumsmiddag
- flyer
- deltagarförteckning
- sångbok

Stål- och Metallförbundet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se