smg1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skärholmen kampanj 1
Skärholmen kampanj 2
Skärholmen kampanj 3
Sopkampanj
Svenska Mässan Göteborg
Tema Ariktekter
Vägverket

1 [2]

Svenska Mässan Göteborg


Tullbergs har haft ett nära samarbete med mässan Konstruktion och Design. Samarbetet har gällt arrangemang av inledningsanförande, samordning av designutställningar med landets designskolor, nyhetsbrev, marknadsföring, arrangemang av Nätverket Konstruktion och deras årliga konferens och monter.

Svenska Mässan Göteborg

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se