s1k1s1k2s1k3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skärholmen kampanj 1
Skärholmen kampanj 2
Skärholmen kampanj 3
Sopkampanj
Svenska Mässan Göteborg
Tema Ariktekter
Vägverket

1 [2]

Skärholmen kampanj 1


Skärholmen kampanj 1: Vårmode i Skärholmen centrum.

Arbetsgrupp:
AD: Maria Hofvendahl Kuritzén,
Copy: Camilla Cederquist,
Grafisk formgivning av magasin: Marianne Engblom
Projektledning: Carl Gustav Zeisig och Tortsten Tullberg.

Kampanj 1 omfattade:
- Tunnelbanereklam
- Bussreklam
- Affischer
- Magasin
- Broschyrer, foldrar
- Ett större antal vepor
- Annonser i dagspress och lokalpress

Tullbergs var reklambyrån för Skärholmen Centrum från 2004 till 2007 då Centrumkompaniet sålde Skärholmen Centrum till Boultbee. Tullbergs hade uppdraget tillsammans med Karlavagnen och uppdraget gick ut på att förnya och omgestalta ett gammalt slitet köpcentrum till Stockholms kanske stösta köpcentrum.
Ägarna investerar ca 2 miljarder på utveckling.
Skärholmen Centrum omformas till Shoppingstaden.

Tullbergs har under en fyraårsperiod varit den enda upphandlade reklambyrån med uppgiften att marknadsföra Skärholmen Centrum. Uppdraget som var mycket omfattande inkluderade:
- Varumärkesplattform
- Grafisk manual
- Eventstrategi
- Framtagande av märket Shoppingstaden
- Tunnelbanereklam
- Bussreklam
- Affischer
- Tre årliga magasin
- Broschyrer, foldrar
- Utställningar
- Events, invigningar
- Ett större antal vepor
- PR i form av massmediabearbetning, pressreleaser
- Utformning av ett större antal annonser i dagspress och lokalpress.

Arbetsgruppen har under arbetets gång förändrats. Karlavagnen avslutade sina uppdrag i slutet av 2006 och ersattes av Ambition.

Shoppingstaden

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se