[1]






FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG MYNDIGHETER
Botkyrka kommun
Gatu- och fastighetskontoret
Huddinge kommun
Kulturdepartementet
Kulturförvaltningen, Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringskansliet
Stadsbyggnadskontoret Sthlm
Sundbybergs stad

[1] 2

- UPPDRAG MYNDIGHETER


Tullbergs har sedan 1997 arbetat med olika myndigheter. Vi arbetar med strategisk kommunikation, marknadsföring och information. Vi är upphandlad kommunikationsbyrå för kommunerna Sundbyberg, Huddinge och Botkyrka samt har avtal med Svenska Institutet.

Vi har en arbetsgrupp bestående av Marianne Engblom, Andrea Sjöström, Sven Lung, Marie Holhammar, Matts Heijbel, Pia Hall och Torsten Tullberg.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se