[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- STÖRRE KULTURPROJEKT OCH KULTUREVENT
Antikrundan i Gallerian
Asienfestival i Kungsträdgården
Birka - utvecklingsplan
Expo 97
Haga Hälsoträdgård
Hantverksdagar 2002-2004
Hälsa i Gallerian
Klimatutställning på Mejan
Kultur i Gallerian

[1] 2 3

- STÖRRE KULTURPROJEKT OCH KULTUREVENT


Ofta finns behov att få hjälp utifrån med någon som kan få ihop ett kulturprojekt. Det kan gälla kulturfestivaler, sponsringsprojekt, bildandet av nya kulturinstitutioner ellar andra typer av utvecklingskoncept. Detta är exempel på Tullbergs favorituppdrag. Vi har ett antal referensprojekt som blivit framgångsrika.

KULTUR-PROJEKT
Tullbergs har genom åren utvecklat kompetens att utveckla större kulturprojekt. Vi snabbutreder, tar fram konkreta genomförbara koncept och får med de samarbetspartners som behövs för förverkligandet. Ofta ingår att vi hjälper till med koncept för finansieringen. Uppdragen kan t ex. gälla:

Bildandet av nya kulturinstitutioner
Vi gjorde utvecklings- och marknadsplaner och sponsringskoncept som gjorde att Grafikens Hus, Keramikens Hus och Skulpturens HUs kunde bildas och komma igång med framgångsrika sponsringskoncept. Vi gjore marknadsplan och sponsringskoncept för Svenskt Kulturarv.

EU-projekt
Vi gör ansökningar till EU-projekt, gör förstudier och projektleder genomförande av olika EU-projekt. Vi har lärt oss hur man får till en bra medfinansiering och hur man får med alla parter att skriva på vid rätt tillfälle. Vårt mest framgångsrika EU-projekt var på 68 miljoner kronor.

Kulturutredningar-utvecklingsplaner-koncept
Tullbergs har erfarenhet att göra snabba utedningar som ska leda till utveckling. Vi har till och med av Strömma och Riksantikvarieämbetet fått göra genomförandeplaner (när de var trötta på alla utredningar som inte ledde till konkret handling fick Tullbergs i uppdrag att göra en genomförandeplan som ledde till konkret utveckling. Vi har gjort flera omfattande utvecklingsplaner tex för sameslöjden.

Finansiering och sponsring
Vi tar fram sponsringspolicy, det vill säga regler för hur sponsringen får och bör gå till samt utvecklar sponsringskoncept, hur sponsorn ska samarbeta med kulturinstitutionen och vilka värden som sponsorn ska få. Vi utvecklar också förslag till olika aktiviteter och möjliga samarbetspartners. Ofta utbildar/coachar vi personal så att de själva kan göra knyta sponsorer och samarbetspartners till sig. Det handlar om att ta fram koncept där samarbetspartnern får så många värden att de vill samarbeta.

Referensuppdrag
Genom åren har vi deltagit i många olika kulturprojekt och bland annat gjort strategiska planer för följande projekt:
Birka - Utvecklingsplan för Riksantikvarieämbetet och Strömma
Grafikens Hus - Marknadsplan, sponsringskoncept
Haga Hälsoträdgård - Projektplan, sponsringskoncept
Keramikens Hus - Marknadsplan, sponsringskoncept
Marabouparken - Marknadsplan
Kulturpark Liljeholmen - Utvecklingsplan, sponsringskoncept
Sameslöjdstiftelsen - Utvecklingsplan samt förstudie för framtidsprojekt
Sjöhistoriska musset - Varumärkesplattform
Skulpturens Hus - Verksamhetsplan, sponsringskoncept, sponsringspolicy
Stockholms läns museum - Varumärkesplattforn, ny logo och grafisk manual
Svenskt Kulturarv - Marknadsplan, mediakoncept, sponsringsstrategi
Aquaria Vattenmuseum - Utvecklingsplan Östersjöns Hus

Arbetsgrupp bildande kulturisntitutioner och EU-projekt
Susanne Samuelsson
Tomas Tullberg
Torsten Tullberg


STÖRRE KULTUREVENT
Tullbergs har bildat en särskild conceptgrupp med kommunikatörer som utvecklar
nyskapande aktiviteter för kulturhuvudstadsår, städer, världsutställningar och andra större evenemang.

Vårt mål / ert mål:
utvecklingskraft – kreativitet – nya former av deltagande

Arbetsgruppen tar fram koncept, teman, förstudier, kan projektleda hel fesitival eller hålla i aktivitet från A-Ö.

En arbetsgrupp kretiva idéutvecklare för större kulturevent
Johanna Garpe, kulturstrateg, projektledare, regissör (fd kulturråd)
AnnaKarin Sandström, upplevelseproducent
Pia Hall, copy
Anders Rinman, AD, visuellt ansvarig
Torsten Tullberg, kommunikationsstrateg

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se