qw1qw2qw3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- JUBILEUMSUPPDRAG
Hantverksföreningen 150 år
KF 100 år
Kommunal 100 år
Linné 2007
Luftfartsverket
Strindberg 150 år
Stål- & Metallförbundet 100 år

[1]

- JUBILEUMSUPPDRAG


Tullbergs har arbetat med ett större antal jubileer, tagit fram jubileumskoncept, varit projektutvecklare och sedan tagit fram jubileumslogo, jubleumstidningar, utställningar, böcker och festarrangemang samt genomfört olika jubileumsprjekt.

Projektledare för jubileumsarbetsgruppen är Tomas Tullberg.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se