sundby1sundby2sundby3
[1] 2 3


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG MYNDIGHETER
Botkyrka kommun
Gatu- och fastighetskontoret
Huddinge kommun
Kulturdepartementet
Kulturförvaltningen, Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringskansliet
Stadsbyggnadskontoret Sthlm
Sundbybergs stad

[1] 2

Sundbybergs stad


Sundbybergs stad
2003 –2009

Bakgrund
Tullbergs är sedan 2003 upphandlade som reklambyrån för Sundbyberg stad.
Sundbybergs är Sveriges minsta men näst mest folkrika kommun. Kommunens största förändringsmål är en kraftig utbyggnad av antalet bostäder

Som ni kan se av nedanstående förteckning så har vi utfört ett stort antal olika uppdrag för Sundbybergs stad. I november 2007 utsågs kommens informationschef till årets informatör. I motiveringen angavs som orsak att Sundbybergs stad lyckats så väl med sin externa kommunikation (som Tullbergs producerat).

Det har varit ett omfattande uppdrag men huvudskaligen har följande arbetsgrupp utfört uppdragen:
Torsten Tullberg, varumärkesstrateg och kundansvarig
Pia Hall, copy, redaktör för tidningar, skribent och projektledare
Marie Holhammar, pr-uppdrag, redaktör för tidningar, skibent och projektledare
Anders Rinman, AD
Monika Moravcsik, AD och grafisk formgivare (50 tal produkter)
Marianne Engblom, Grafisk formgivare

Lösning:
Utmaningen var att effektivt kommunicera de värden Sundbybergs stad vill stå för så att kommunen upplevs som en framåtriktat, aktiv kommun. Först togs en varumärkesplattform fram av Tullbergs tillsammans med informationschefen. Den förankrades hos kommunens
ledningsgrupp via några seminarier. Sedan genomfördes workshops med alla chefer i
kommunen, (chefer på alla nivåer) där medarbetarna blev delaktiga i processen. Sedan
slutformulerades den strategiska inriktningen. Sedan togs det fram en varumärkesbok som
på en enkelt och lättfattligt sätt kommunicerar kommunens kärnvärden och önskad inriktning.

Varumärkesboken delades ut till samtliga medarbetare på en medarbetarpicknick. När vi
påbörjade arbetet upplevdes kommunikationen som spretig och otydlig. Genom att få alla
olika led inom kommunen att enas om tre kärnvärden kunde en mer fokuserad bild
kommuniceras.

Tullbergs har producerat följande

1. Varumärkesplattform
- Kreativ brief med allt underlag
- Syfte, vision och mål.
- Strategiska förslag, kärnvärden och positionering.
- Möten för att utröna behov, olika kategorier.
- Förankringsmöten politiker.
- Förankringsmöten tjänstemän
- Förankringsmöten ledningsgrupp
- Förankringsmöten informationsavdelning.
- Förankringsmöten speciell varumärkesgrupp.
- Särskild workshop med alla chefer i kommunen.
- En medarbetarpicknick där alla stadens medarbetare fick en påse med varumärkesbok.

2. Kommunikationsplan

3. Visuellt koncept
Framtagande av enhetligt koncept för annonser, utställningar och profilmaterial mm.

4. Vidareutveckling av grafisk manual
- Grafiskt manér.
- Färg.
- Nya uppställningar av stadens huvuddokument.
- Platsannonser.
- Externa Trycksaker.

5. Kampanj på tunnelbanan
Tog fram en tunnelbanekampanj som skulle locka Stockholmare att flytta till Sundbyberg.

6. Kampanj lokala busskurer
Tullbergs tog fram en kampanj lokala busskurer för att stärka kommunens varumärke.

7. Varumärkesbok (brandbook)
En sammanfattning av varumärkets betydelse, hur arbete med kärnvärden kan utvecklas i Sundbybergs stads. Kan användas av stadens tjänstemän med syfte att de ska bli engagerade och känna delaktighet i vald inriktning.

8. Profilfotografier
Tog fram profilfoton för de olika produktionerna som illustrerar kärnvärdena.

9. Broschyr för Sundbybergs stad
Broschyr på svenska och engelska

10. Powerpointbilder
Powerpointbilder samt talarmanus för att presentera kommunen.

11. Bilaga City
Produktion av bilaga om 16 sidor för att kommunicera kommunens verksamhet och det nya varumärket.

12. Utställningar
En portabel utställning för att användas i kommunhus och i kommunens tält under nationaldagsfirandet. Gjorde även utställning på tre st medborgarkontor.

13. Giveaways
Tog fram påse, tre st vykort med profilerannde text på baksidan

18. Nyhetsbrev ”Nytt från Sundbybergs stad”
Marianne Engblom har under 6 år gjort grafisk formgivning av en åttasidig tidning för invånarna i Sundbyberg. Hon har även producerat tre olika temabilagor till ”Nytt”:
- Arkitekturbilaga
- Boende och bostadsbilaga
- Demokratibilaga.
Tullbergs Marie Holhammar har även varit redaktör och skrivit all text i några nummer 2007 och 2008.

19 Personaltidningen KOM IN
Tullbergs Pia Hall har utgjort redaktion och skrivit personaltidningen kom IN hösten 2007 om 24 sidor och vintern 2008 12 sidor.

20. Tagit fram olika varumärkesövningar
Praktiska övningar som chefer kan göra med anställda (helt själva utan extern ledning)Övningar som informationsavdelningen haft på chefskonferenser (helt själva utan extern ledning)

21. Projektledning, information och PR
Tullbergs har svarat för projektledning, information, tidningar och PR för ett antal Rådslag, lansering av Marabouparken, Budgetmöten med invånarna.

22. Diverse olika kampanjer
Tullbergs har dessutom hjälpt de olika förvaltningarna med olika kampanjer. Under 2009 gjordes tex en kampanj för att introducera återvinning av matrester som bestod av annonser, broschyr mm.

Resultat
Kommunledningen och ledande politiker är mycket nöjda med resultatet. Informationschefen utsågs i nov 07 till årets informatör:
”Utnämningen går till en informatör eller informationsavdelning inom den offentliga sektorn eller i en intresseorganisation som lyckats i sin externa organisation. Utnämningen premierar informationsinsatser som präglas av nytänkande och helhetssyn. Bakom utmärkelsen står informations branschens fack- och intresseorganisation DIK (Dokumentation, Information, Kultur) samt Institutet för kompetensutveckling”.

I juryns bedömning står bland annat att "Det är föredömligt att på ett så övergripande sätt ta ett helhetsgrepp om det externa informationsarbetet.
Resultatet visar även vikten och nyttan av ett sådant samarbete samt de möjligheter som uppstår."

Tullbergs var den upphandlade som kommunikationsbyrån för Sundbyberg och svarade för hela det externa kommunikationsarbetet som nämndes i motiveringen.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se