[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG MYNDIGHETER
Botkyrka kommun
Gatu- och fastighetskontoret
Huddinge kommun
Kulturdepartementet
Kulturförvaltningen, Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län
Regeringskansliet
Stadsbyggnadskontoret Sthlm
Sundbybergs stad

[1] 2

Botkyrka kommun


Tullbergs har blivit kommunikationsbyrå för Botkyrka kommun med uppdrag som
varumärkesplattformar för Botkyrka Kulturskola och Tullinge gymnasium, Grafisk formgivning av flerårsplan.

Grafiske formgivaren Eva Karlsson formger kontinuerigt Botkyrkas tiding Pejl på Botkyrka

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se