[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- STÖRRE KULTURPROJEKT OCH KULTUREVENT
Antikrundan i Gallerian
Asienfestival i Kungsträdgården
Birka - utvecklingsplan
Expo 97
Haga Hälsoträdgård
Hantverksdagar 2002-2004
Hälsa i Gallerian
Klimatutställning på Mejan
Kultur i Gallerian

[1] 2 3

Klimatutställning på Mejan


Anders Rinman svarade för visuell gestaltning av utställningen Beyond Oil: Shanghai på Galleri Mejan, Arkitekturskolan, Kungliga Konsthögskolan i maj-juni 2008. Utställningen var en en del i Konsthögskolans Arkitekturskolas post-graduatekurs i arkitektur. Anders var en av eleverna.

Samtidigt som det allmänna medvetandet har vaknat om att oljan faktiskt är en ändlig resurs, börjar vi se konsekvenserna av vårt fossilt baserade samhälle. Hur kan städers expansion se ut när oljan inte längre är ett alternativ? Med Shanghai, ett av världens snabbast växande städer, som utgångspunkt preseenterade utställningen ett förslag till ett nytt och hållbart stadsbyggnadskoncept för städer bortom oljan.


 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se