brommaflyg1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- JUBILEUMSUPPDRAG
Hantverksföreningen 150 år
KF 100 år
Kommunal 100 år
Linné 2007
Luftfartsverket
Strindberg 150 år
Stål- & Metallförbundet 100 år

[1]

Luftfartsverket


Firande av Bromma flygplats 60 år

FRAMTAGANDE AV JUBILEUMSKONCEPT
Inför firandet att Bromma Flygplats fyllde 60 år fick Tullbergs i uppdrag av Luftfartsverket att utveckla ett jubileumskoncept.

ARGUMENT OCH LOBBYARBETE FÖR ATT HA KVAR FLYGPLATSEN
Utöver själva jubileet var situationen sådan att det fanns ett latent hot om nedläggning av flygplatsen. I själva jubileumkonceptet föreslogs både festaktiviteter och andra aktiviteter för att synliggöra nyttan av en närflygplats.

UPPLÄGG FLYGDAG
Bland de aktiviteter som genomfördes var en stor flygdag med flyguppvisningar, utställningar av flygplan och fordon, servering och underhållning.

KONCEPT JUBILEUMSFEST
Det genomfördes också en jubileumsfest i en hangar. Med ett upplägg som påminde om Nobelfesten genomfördes festen som vi arrangerade i samarbete med Lars Ericsson, Kring Mat och Åke Livstedt.

JUBILEUMSGLAS
Tog fram ett jubileumsglas med rekommendation av Bengt-Göran Kronstam.

JUBILEUMSTIDNING OCH TRYCKSAKER
Tullbergs tog också fram en jubileumstidning, inbjudningar, menyer och broschyrer.


Luftfartsverket

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se