i love ostersjon1i love ostersjon2oktober
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

- UPPDRAG UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
EU-Projekt
Fryshuset, Stockholm
Handkraft
Hantverksakademin
Järva yrkesutbildning
Kampanj 1: Ungdom-Attitydförändring
Kampanj 2: Ungdom-Yrkesinriktad
Kampanj 3: Ungdom-Fånga intresse
Klimatkampen

[1] 2

EU-Projekt


Tullbergs har medverkat i flera olika EU-projekt. Vi har framgångsrikt gjort ansökningar och förstudier.

Vi har haft ett samarbete med flera delar inom EU, gjort ansökningar till EQUAL åt Världskulturmuseet år 2000 och ett flertal ansökningar och förstudier åt ESF-Rådet.

HANDKRAFT 2000-2004
Det största projektet Tullbergs har varit inblandade i var Handkraft. Tullbergs gjorde ansökningarna år 1999 åt Stockholms Hantverksförening. Vi gjorde också förstudien som ledde till ett projekt på 6,5 miljoner kronor. Stockholms Hantverksförening genomförde en utbildning och ett större antal informationsåtgärder. Tullbergs hjälpte till med slutrapporten. Vid utvärdering fick projektet höga betyg. Tullbergs hjälpte sedan Hantverksföreningen med ansökningar till ett genomförandeprojekt av "Handkraft", ett mål med tre projekt. Först HANDKRAFT 2000 - 2004 som omfattade hela 67 miljoner kronor.

En del av HANDKRAFT var HANTVERKSAKADEMIEN, en ny modern lärlingsutbildning. Tullbergs var 2000-2004 med och tog fram all marknadsföring för den nya utbildningen, handboken "Inrätta modern Lärlingsutbildning" och gjorde utställningar, Hantverksdagar på Djurgården med tretton museer i tre år. Varje evenemang omfattade över 500 programpunkter. Tullbergs gjorde all marknadsföring, affischer, bussreklam, tidning i Metro, annonser samt skötte projektledningen. Tullbergs medverkade också vid framtagning av en antologi om praktiskt lärande.

GEMENSKAPSFÖRETAG
Tullbergs har också 2003 gjort om en förstudie om nya starta-eget former. Gemenskapsföretag, ett projekt för EU, NUTEK och Länsstyrelsen.

INTEGRATIONSFABRIKEN
Tullbergs har vidare under 2003 gjort en förstudie i ett projekt som hette Integrationsfabriken.

MAGNET-BRANSCHANALYS
På uppdrag av Hantverkarnas Riksorganisation utvecklade Tullbergs 2004 en modell för kompetensutveckling av branscher, MAGNET-Branschanalys. En utvecklingsmodell som sedan framgångsrikt använts av tio olika hantverksbranscher.

ESF-rådet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se