sthlmlansmussthlmlansmus2sthlmlansmus3
[1] 2 3


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Stockholms läns museum


Tullbergs fick 2006 i uppdrag att ta fram ett helt nytt visuellt uttryck inför museets flytt till Diselverkstaden i Nacka. Tullbergs AD tog fram en ny logo, gjorde ett grafiskt program och en grafisk manual. En ny hemsida togs fram och ett nytt bildspråk.

Stockholms läns museum

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se