stbart1stbart2stbart3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Telemuseum
Vasamuseet
Waldemarsudde
Östasiatiska museet

1 2 3 4 [5]

Tropisk suckulent trädgård, S:t Bart


År 2003 tog Tullbergs fram en förstudie till ett projekt med inriktning på att inrätta en tropisk botanisk trädgård på S:t Barthélemy. Trädgården ska fungera som ett biodiversitetscenter för hotade xerofytiska och suckulenta växter från Karibien och andra tropiska områden. Trädgården ska skapa en forskningsplattform och ett forskningsnätverk med avseende att bevara den botaniska mångfalden i Karibien. Förstudien togs fram i samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet.

Förstudien, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, ska resultera i ett EU-projekt som ska bidra till trädgårdens förverkligande.

Ett annat syfte med förstudien var att den skulle användas som ett arbetsunderlag för ett symposium på S:t Barthélemy den 27-29 november 2003.

Ansvarig för förstudien var: Arbetsgruppen för inrättande av en Botanisk Suckulent Trädgård på S:t Barthélemy.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se