nrikkk1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Telemuseum
Vasamuseet
Waldemarsudde
Östasiatiska museet

1 2 3 4 [5]

Svenskt Kulturarv


På uppdrag av Riksantikvarieämbetet utvecklade en samarbetsgrupp, Agge Boj informationschef Riksantikvarieämbetet, Lena Sjölin och Tullbergs, ett koncept för projektet Svenskt Kulturarv. Tullbergs gjorde en marknadsplan med sponsringskoncept. I planen ingick också utvecklandet av formuleringar kring Sveriges moderna kulturella identitet. Till projektet knöts Statens Fastighetsverk och Svenska Spel. I Tullbergs uppdrag ingick också att ta fram förslag till strategier och programkoncept för tv.

Riksantikvarieämbetet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se