briggen1briggen2briggen3
[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Telemuseum
Vasamuseet
Waldemarsudde
Östasiatiska museet

1 2 3 4 [5]

Stockholmsbriggen


1995 påbörjades byggandet av en brigg i Stockholm. Stockholmsbriggen ska som en symbol för Stockholm segla mellan Östersjöns hamnar och knyta nätverk för handel och kultur.

Tullbergs gjorde projektplan för att underlätta för projektet att söka sponsorer. Projektplanen innehöll bland annat sponsringskoncept och förslag till sponsringspolicy.

Stockholmsbriggen

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se