norrviken2norrviken3norrviken4
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Moderna Museet
Museifartygen
Naturhistoriska Riksmuseet
Nordiska museet
Norrvikens Trädgårdar
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Rosendals Trädgård
Scenkonst Sörmland
Sjöhistoriska museet
Skansen

1 2 [3] 4 5

Norrvikens Trädgårdar


Anders Rinman har under våren 2002 gjort en grafisk profil för Norrvikens Trädgårdar. Arbetet har inneburit
- framtagande av logotyp
- grafiskt koncept
- broschyr
- vernissagekort
- katalog

Norrvikens Trädgårdar

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se