lackoslott1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Moderna Museet
Museifartygen
Naturhistoriska Riksmuseet
Nordiska museet
Norrvikens Trädgårdar
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Rosendals Trädgård
Scenkonst Sörmland
Sjöhistoriska museet
Skansen

1 2 [3] 4 5

Läckö slott


Under år 1996 och 1997 hade Tullbergs ett intensivt samarbete med Stiftelsen Läcköinstitutet. Uppdragen var:

ÅRHUNDRADETS FEST
År 1996 genomfördes "Århundradets Fest" i regi av Åke Livstedt och Lars Ericsson. Festen som tv-sändes var nyskapande på många plan. Det fanns sittande och gående gäster. Ett antal konsthantverkare deltog med nyskapande produkter, specialskriven musik och mycket medveten underhållning. Tullbergs svarade för grafisk utformning av inbjudningar, menyer, cd-omslag (cd-skiva med underhållningen inspelad), utställningskoncept, utveckling av olika kulturprojekt och finansieringsförslag.

STRATEGIER
Tullbergs utarbetade strategier och mål för Stiftelsen Läcköinstitutets fortsatta verksamhet.

PROJEKT KULTUR-TURISM
Under 1997 utarbetades koncept för att samla och förmedla kultur och turism. Detta samprojekt mellan kulturen och turismen redovisades ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. I projektet ingick olika definitioner av kulturturism samt ett förslag till att inrätta ett nationellt centrum för kulturturism tillsammans med Sveriges Turistråd och Turistdelegationen.

UTSTÄLLNINGSKATALOG
En utställningskatalog 1997 med blandning av barock och IT, som var kundens önskemål då det lilla häftet "Läckö slott - baroque connections" togs fram. Det blev en kostnadsbesparande lösning, ett litet häfte, vars omslag är ett utvik. Utviket trycktes även separat som vykort, samt användes som poster, inbjudningskort och vernissagekort.

Läckö Slott

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se