telem1telem2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Telemuseum
Vasamuseet
Waldemarsudde
Östasiatiska museet

1 2 3 4 [5]

Telemuseum


Tullbergs genomförde ett större utställningsprojekt, Stockholms Hantverksdagar, på Djurgården under åren 2002-2004. Tullbergs projektledde evenemanget och gjorde all marknadsföring.

På Telemuseet arrangerades 2001-2002 utställningar och demonstration av olika yrken:
- En stuckatör i aktion
- Aktiviteten: Gjut din egen gipsfigur
- Telefonverkstad
- Koppartrådsdragning
- Visning av LM Ericsonrummet

Telemuseum

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se