[1]


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Sjöhistoriska museet


Tullbergs genomförde tillsammans med Marknadsblick under hösten 2008 en varumärkesplattform för museet. Först en rejäl research med intervjuer av olika målgrupper. Sedan framtogs strategier och själva varumärkrsplattformen. Arbetet gjordes i flera steg. Först var det en varumärkesgrupp som diskuterade och kom fram till ett grundförslag. Sedan vidtog workshops med samtliga medarbetare. Arbetet slutfördes i februari 2009.


Tullbergs genomförde ett större utställningsprojekt, Stockholms Hantverksdagar, på Djurgården under åren 2002-2004.Tullbergs var projektledare för evenemanget och gjorde all marknadsföring.

På Sjöhistoriska museet visdes 2001-2002 olika utställningar och ett antal hantverksyrken där sjömannens hantverk demonstrerades:
- Knopar
- Splitsning
- Makramé
- Tatuering
- Semaforering
- Morse
- Modellbåtsbyggare
- Segelsömnad
- Skärgårdsmarknad
- Stockholmsbriggen

Sjöhistoriska musset

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se