rosendalx1


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER

Skokloster
Skulpturens Hus
Skånska gruvan
Stockholms läns museum
Stockholms Stadsmuseum
Stockholmsbriggen
Strindbergsmuseet
Svensk Slöjd
Sveriges Skivbolag
Tekniska Museet

1 2 3 [4] 5

Stockholm Europas Kulturhuvudstad


Tullbergs gjorde en rad olika aktiviteter under kulturhuvudstadsåret, bland annat:

TRÄDGÅRDEN OCH KONSTHANTVERKET
Utställningen "Trädgården och Konsthantverket" var en av kulturhuvudstadens mest omfattande och framgångsrika utställningar år 1998. Inte mindre än 300.000 besökare lät sig fascineras och inspireras. Trädgårdskonsten blev en konstform att räkna med. I ett skogsparti lurade trollska dammar med krypande dimma. En leråker blev en blomstrande sommaräng. En skogskoja stod mitt i staden. Utställningen som blev en korsbefruktning mellan trädgårdsmästare, landskapsarkitekter, konsthantverkare och matkreatörer var ett samarbetsprojekt mellan Rosendals Trädgård, Konsthantverkscentrum och Stockholm Europas Kulturhuvudstad 1998. Tullbergs svarade för:
- Information
- Grafiskt koncept
- Produktion av foldrar
- Utställningskatalog
- Skyltsystem i utställningen.

UTSTÄLNING PÅ TRÄDGÅRD -98
För att marknadsföra utställningsprojektet arrangerades montrar på mässorna Trädgård '98 och Formex '98 där Tullbergs formgav banér för Millesgården, Bergianska Trädgården och Konsthantverket.

TV-SERIE OM ROSENDAL
Tillsammans med projektledningen och Barracuda TV, tog Tullbergs fram ett koncept för en tv-produktion i fyra avsnitt med namnet "Fyra årstider på Rosendal". För produktionen av fyra avsnitt svarade sedan Barracuda TV. Programmen visades under våren 1998 på TV4.

Projektet hade många inblandade, vilket ställde höga krav på informationsspridning och försvårade arbetet med informationsinsamling. Projektet lyckades ändå nå ut på en bred front.

Andra projekt som Tullbergs gjorde inom organisationen för Kulturhuvudstadsåret var:

EMMA LUNDBERGTRÄDGÅRDEN
En broschyr togs fram för Emma Lundberg-trädgården på Millesgården.

TRÄDGÅRD I TIDEN
Ett projekt för Movium, Sekreteriatet för den yttre miljön - "Trädgård i tiden", en temavecka med konferenser, workshops, studiebesök, fest, trädgårdsbuffé och teater. Tullbergs gjorde marknadsplan, grafisk form och inbjudan.

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se